Practical English Usage PDF (3rd Ed.) by Michael Swan

Practical English Usage PDF:
– This unique reference guide addresses problem points in the language as encountered by learners and their teachers.
– It gives information and advice that is practical, clear, reliable, and easy to find.
– Most of the book is about grammar, but it also covers selected points of vocabulary, idioms, style, pronunciation, and spelling.
– Over 600 concise, authoritative entries.
– Explanations and examples based on current corpus research.
– Entries on “kinds of English,” covering standard English and dialects, correctness, spoken and written English

Download Practical English Usage PDF (3rd Ed.) by Michael Swan

605 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành (New Edition)

Cuốn sách này dành cho những học viên trung cấp và nâng cao, và được dùng cho các giáo viên dạy tiếng Anh. Đây là cuốn sách tham khảo, nó chứa đựng thông tin rất hữu ích và thực tiễn với nhiều mức độ khác nhau, từ những vấn đề đơn giản đến các vấn đề nâng cao chuyên sâu.

Những vấn đề hầu hết được giải thích ngắn gọn khoa học, cuốn sách được trình bày như là một từ điển hơn là một cuốn sách văn phạm. Điều này giúp bạn tra cứu nhanh các điểm và cho phép người sử dụng tập trung trên những vấn đề mà họ quan tâm. Các đề mục được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và được đánh số thứ tự, phần index cho biết vị trí của mỗi điểm.

Cuốn sách được trình bày mang tính thực hành cao. Mỗi mục đều có giải thích, những ví dụ về cách sử dụng đúng, và (khi cần thiết) những ví dụ về những lỗi sai tiêu biểu. Nhiều mục phức tạp được chia nhỏ ra: đầu tiên là giải thích tổng quát, tiếp theo là những thông tin đầy đủ hơn dành cho những học viên và giáo viên cấp cao.

Tải Sách 605 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành PDF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 12 =